Uslovi korišćenja imovine

Cijene

Sve cijene soba i naknade izražene su u eurima (EUR) i obuhvataju PDV od 7% i naknadu za uslugu za smještaj.

U cijene soba nije uračunata boravišna taksa od 1 EUR po noćenju za goste uzrasta od 18 godina i starije, 0,50 EUR po noćenju za goste uzrasta od 12 do 18 godina. Boravišna taksa se ne primjenjuje za djecu mlađu od 12 godina. Boravišna taksa po noćenju će biti naplaćena prilikom odjave gosta.

Cijene, uključeni sadržaji i popunjenost soba su onakvi kako je navedeno u potvrdi i cijene se u bilo kom trenutku mogu promijeniti bez prethodnog obavještenja.

Uslovi plaćanja

Rezervacija će se smatrati potvrđenom nakon obrade svih depozita i plaćanja u skladu sa uslovima navedenim u nastavku. Rizort zadržava pravo da otkaže rezervacije bez prethodnog obavještenja ako ne primi punu uplatu na vrijeme.

Potvrda takođe podrazumijeva dobijanje imena svih gostiju, posebno za rezervacije većeg broja soba.

Plaćanje se može obaviti putem kreditne kartice ili bankovnog transfera. Link za onlajn plaćanje dostupan je za bezbjedna plaćanja kreditnom karticom i vlasnik kartice prilikom prijave mora da pokaže na uvid karticu koja se koristi za ovo (i za sve onlajn rezervacije), uz provjeru pasoša ili ličnog dokumenta.

Pored toga, primjenjuju se drugi Uslovi za depozite i plaćanja i oni obuhvataju sljedeće:

2024. GODINA
Povratni depozit za jednu noć je obavezan u trenutku rezervacije za Suite One i vile tokom cijele godine.
Povratni depozit za jednu noć je obavezan u trenutku rezervacije za porodične sobe, za boravke od 21. juna 2024. do 31. avgusta 2024.
20% povratnog depozita je obavezno u trenutku rezervacije za boravke od 15 noćenja i više.

Rezervacija će se smatrati potvrđenom nakon obrade svih depozita i plaćanja u skladu sa uslovima navedenim u nastavku. Rizort zadržava pravo da otkaže rezervacije bez prethodnog obavještenja ako ne primi punu uplatu na vrijeme.

Potvrda takođe podrazumijeva dobijanje imena svih gostiju, posebno za rezervacije većeg broja soba.

Plaćanje se može obaviti putem kreditne kartice ili bankovnog transfera. Link za onlajn plaćanje dostupan je za bezbjedna plaćanja kreditnom karticom i vlasnik kartice prilikom prijave mora da pokaže na uvid karticu koja se koristi za ovo (i za sve onlajn rezervacije), uz provjeru pasoša ili ličnog dokumenta.

Pored toga, primjenjuju se drugi Uslovi za depozite i plaćanja i oni obuhvataju sljedeće:

Za putovanja od 7. januara 2024. do 25. aprila 2024., od 13. oktobra 2024. do 28. decembra 2024. i od 3. januara 2025. do 5. januara 2025.
• Puna i konačna uplata obavezna je najkasnije 7 dana prije dolaska.

Za putovanja od 26. aprila 2024. do 23. maja 2024., od 22. septembra 2024. do 12. oktobra 2024. i od 29. decembra 2024. do 2. januara 2025.
• Puna i konačna uplata obavezna je najkasnije 14 dana prije dolaska.
• Novogodišnja Gala večera (31. decembra 2024.) je obavezna.

Za putovanja od 24. maja 2024. do 20. juna 2024. i od 1. septembra 2024. do 21. septembra 2024.
• Puna i konačna uplata obavezna je najkasnije 21 dana prije dolaska.

Za putovanja od 21. juna 2024. do 31. avgusta 2024.
• Puna i konačna uplata obavezna je najkasnije 30 dana prije dolaska.

2025. GODINA
Povratni depozit za jednu noć je obavezan u trenutku rezervacije za Suite One i vile tokom cijele godine.
Povratni depozit za jednu noć je obavezan u trenutku rezervacije za porodične sobe i apartmane, za boravke od 20. juna 2025. do 31. avgusta 2025.
20% povratnog depozita je obavezno u trenutku rezervacije za boravke od 15 noćenja i više.

Za putovanja od 6. januara 2025. do 10. aprila 2025., od 19. oktobra 2025. do 29. decembra 2025. i od 3. januara 2026. do 5. januara 2026.
• Puna i konačna uplata obavezna je najkasnije 7 dana prije dolaska.

Za putovanja od 11. aprila 2025. do 22. maja 2025., od 21. septembra 2025. do 18. oktobra 2025. i od 30. decembra 2025. do 3. januara 2026.
• Puna i konačna uplata obavezna je najkasnije 14 dana prije dolaska.
• Novogodišnja Gala večera (31. decembra 2025.) je obavezna.

Za putovanja od 23. maja 2025. do 19. juna 2025. i od 1. septembra 2025. do 20. septembra 2025.
• Puna i konačna uplata obavezna je najkasnije 21 dana prije dolaska.

Za putovanja od 20. juna 2025. do 31. avgusta 2025.
• Puna i konačna uplata obavezna je najkasnije 30 dana prije dolaska.

Politika otkazivanja

Ako ne možete da putujete (ili iskoristite prethodno potvrđeni smještaj i usluge), mogu biti primijenjene naknade za otkazivanje.

Promjena dužine boravka ili datuma rezervacije podliježe raspoloživosti i može dovesti do promjene cijena. Redigovanje rezervacije se takođe može smatrati otkazivanjem. U slučaju skraćivanja dužine boravka, politika otkazivanja će se primijeniti za otkazana noćenja. Ako depozit za rezervaciju mora da se refundira, imajte u vidu da nije moguće refundirati doplate za kreditne kartice ili fluktuacije valuta.

Naknade za otkazivanje, rani odlazak i nepojavljivanje predstavljaju odgovornost klijenta i biće naplaćene na sljedeći način:

2024. GODINA
Za putovanja od 7. januara 2024. do 25. aprila 2024., od 13. oktobra 2024. do 28. decembra 2024. i od 3. januara 2025. do 05. januara 2025.
• 7 dana ili manje prije dolaska, biće naplaćeno 100% ukupne cijene soba.
• Rezervacije napravljene 7 dana ili manje prije dolaska zahtijevaju punu uplatu u roku od 24 sata i biće naplaćeno 100% ukupne cijene soba.

Za putovanja od 26. aprila 2024. do 23. maja 2024., od 22. septembra 2024. do 12. oktobra 2024. i od 29. decembra 2024. do 2. januara 2025.
• 14 dana ili manje prije dolaska, biće naplaćeno 100% ukupne cijene soba.
• Rezervacije napravljene 14 dana ili manje prije dolaska zahtijevaju punu uplatu u roku od 24 sata i biće naplaćeno 100% ukupne cijene soba.

Za putovanja od 24. maja 2024. do 20. juna 2024. i od 1. septembra 2024. do 21. septembra 2024.
• 21 dana ili manje prije dolaska, biće naplaćeno 100% ukupne cijene soba.
• Rezervacije napravljene 21 dana ili manje prije dolaska zahtijevaju punu uplatu u roku od 24 sata i biće naplaćeno 100% ukupne cijene soba.

Za putovanja od 21. juna 2024. do 31. avgusta 2024.
• 30 dana ili manje prije dolaska, biće naplaćeno 100% ukupne cijene soba.
• Rezervacije napravljene 30 dana ili manje prije dolaska zahtijevaju punu uplatu u roku od 24 sata i biće naplaćeno 100% ukupne cijene soba.

2025. GODINA
Za putovanja od 6. januara 2025. do 10. aprila 2025., od 19. oktobra 2025. do 29. decembra 2025. i od 3. januara 2026. do 08. januara 2026.
• 7 dana ili manje prije dolaska, biće naplaćeno 100% ukupne cijene soba.
• Rezervacije napravljene 7 dana ili manje prije dolaska zahtijevaju punu uplatu u roku od 24 sata i biće naplaćeno 100% ukupne cijene soba.

Za putovanja od 11. aprila 2025. do 22. maja 2025., od 21. septembra 2025. do 18. oktobra 2025. i od 30. decembra 2025. do 3. januara 2026.
• 14 dana ili manje prije dolaska, biće naplaćeno 100% ukupne cijene soba.
• Rezervacije napravljene 14 dana ili manje prije dolaska zahtijevaju punu uplatu u roku od 24 sata i biće naplaćeno 100% ukupne cijene soba.

Za putovanja od 23. maja 2025. do 19. juna 2025. i od 1. septembra 2025. do 20. septembra 2025.
• 21 dana ili manje prije dolaska, biće naplaćeno 100% ukupne cijene soba.
• Rezervacije napravljene 21 dana ili manje prije dolaska zahtijevaju punu uplatu u roku od 24 sata i biće naplaćeno 100% ukupne cijene soba.

Za putovanja od 20. juna 2025. do 31. avgusta 2025.
• 30 dana ili manje prije dolaska, biće naplaćeno 100% ukupne cijene soba.
• Rezervacije napravljene 30 dana ili manje prije dolaska zahtijevaju punu uplatu u roku od 24 sata i biće naplaćeno 100% ukupne cijene soba.

Rani odlasci ili nepojavljivanja
Primjenjuje se naknada od 100% po noćenju plus takse za rane odlaske. U slučaju nepojavljivanja (tj. ako ne iskoristite i ne otkažete rezervaciju), biće naplaćena naknada ekvivalentna cijeni cjelokupnog boravka. Rani odlasci ili otkazivanja usljed loših vremenskih uslova biće u potpunosti naplaćeni.

Putno osiguranje
One&Only Portonovi zadržava pravo da ne ponudi izuzeća politike otkazivanja kada su u pitanju medicinski ili lični razlozi, loši vremenski uslovi ili druge okolnosti. Preporučujemo vam da kupite odgovarajuće putno osiguranje prije potvrde i prihvatanja odredbi, uslova i politike otkazivanja.

Dolazak i odlazak

Vrijeme prijave
15:00/3:00 PM. Raniji ulazak u smještaj zavisi od raspoloživosti na dan dolaska.

Vrijeme odjave
12:00/podne. Kasniji odlazak iz smještaja zavisi od raspoloživosti na dan odlaska.

Zahtjevi za pasoš i vizu
U trenutku pravljenja rezervacije moraju se obezbijediti puna zakonska imena svih gostiju i uzrasti djece. Važeći pasoš (koji važi još najmanje šest mjeseci) i dokaz o državljanstvu neophodni su za putovanje u Crnu Goru i iz nje.

Putovanje u Crnu Goru, osim u slučaju trenutno izuzetih zemalja, zahtijeva posjedovanje vize. Obratite se Ambasadi Crne Gore za više detalja. Ako avio-kompaniji ili državnim službenicima ne date na uvid neophodne dokumente i važeći pasoš, biće vam zabranjeno ukrcavanje u avion.

Ostale informacije

Grupne rezervacije
Putem veb sajta se mogu rezervisati maksimalno četiri sobe. Obavezno obezbijedite puna imena za svaku sobu jer u suprotnom rezervacija sa dupliranim imenom može biti otkazana. Pošaljite imejl na reservations@oneandonlyportonovi.com ako želite da rezervišete pet soba ili više.

Pušenje
Pušenje nije dozvoljeno ni u jednom restoranu, zatvorenom ili javnom prostoru.

Promjene cijena
Imajte u vidu da se cijene usluga, naknade i porezi za njih mogu promijeniti u bilo kom trenutku bez prethodnog obavještenja i One&Only Portonovi zadržava pravo da uvede promjene u skladu sa zakonom. Biće naplaćeni porezi aktuelni za vrijeme boravka, zajedno sa svim novim naknadama i porezima koji mogu biti uvedeni. Cijene se takođe mogu promijeniti usljed revalvacije/devalvacije eura.

One&Only Portonovi zadržava pravo da otkaže boravak prije zakazanog dolaska gostiju. U tom slučaju će biti refundirane sve uplate smještaja izvršene unaprijed.

Politika o kućnim ljubimcima
Uživajte u odmoru sa svojim krznenim članovima porodice u našem rizortu prilagođenom kućnim ljubimcima, u kojem ćemo se o vašim psima starati jednako dobro kao i o vama. Doplata od 55 EUR po psu po noćenju važi tokom cijele godine. Dobrodošli su psi do 12 kg, pošaljite imejl na reservations@oneandonlyportonovi.com za sva pitanja u vezi sa rezervacijama za pse.